alt

İnsan KaynaklarıPolitikası

UAVERA Havacılık Sistemleri; anahtar teknolojilerde ülkemizin beşeri ve finansal sermayesi, Ar-Ge’si, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile bir sinerji oluşturmak ve bu sinerjiyi kullanarak teknoloji lideri yerli ürünleri geliştirmek, üretmek ve dünya İHA pazarında yer almak vizyonu ile Çoşkunöz Holding çatısı altında hizmet vermektedir.

Şirketimiz, mutlu ve enerjisi yüksek, uzun süreli çalışanların olduğu huzurlu ve gelişime açık çalışma ortamı sayesinde çalışanlar tarafından tercih edilen ve sahiplenilen, gelişme hızı, bilgi birikimi ve insan kaynakları açısından eşsiz bir işletme olma misyonu ile İnsan Kaynakları yönetimini iş stratejilerinin odağında konumlayarak tüm İK uygulamalarını birbirine bağlı bütünleşik bir sistemde yönetmeyi hedeflemektedir.

Bu bakış açısıyla İnsan Kaynakları süreçlerimizi iş önceliklerimizin ve hedeflerimizin odağında tutarak ;

 • SG ilke ve sorumlulukları dahilinde iş süreçlerini şekillendiren
 • Çalışan mutluluğu ve insan odaklılığı merkezine alan
 • “Birimiz hepimiz” bilinciyle ekip çalışması başarısına inanan
 • Sürekli öğrenme bilinci ile şirket kültürüne yeni gelişmeleri entegre edebilen
 • Çalışanlarımıza kendini geliştirebilme, kişisel becerilerini artırabilme amaçlı eğitim olanakları sağlayan
 • Bireysel, toplumsal ve çevresel sorunlara karşı sorumluluk bilinci yüksek bireyler ile toplumun refahına hizmet etmeyi amaçlayan br yaklaşım içinde olmayı ve uygulamalarımızı sürekli bu amaçlar doğrultusunda iyileştirmeyi hedefleriz.
alt Açık poziyonları
Buradan İndirebilirsiniz.
Tıklayınız

Generetion Coşkunöz(Gen-C)

GEN-C, Coşkunöz Holding'in genç yetenek programıdır. Amacı, genlerinde Coşkunöz'ün değerlerini taşıyan ve kuşak tanımlarından bağımsız "Yenilikçi, lider, girişimci, araştırmacı, analitik, dinamik" bir neslin oluşumuna katkı sağlamaktır

Generation Coşkunöz (Gen-C), üniversite son sınıf öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik düzenlenen, Ar-Ge bitirme projesi ve proje bazlı program olmak üzere 2 farklı alandan oluşan genç yetenek programıdır.

1-AR-GE BİTİRME PROJESİ

 • Mühendislik fakültelerinin son sınıf öğrencilerine yöneliktir.
 • Bir eğitim-öğretim yılı boyunca süren bitirme projeleri kapsamında yürütülür.
 • Proje konuları Coşkunöz Holding tarafından önerilebileceği gibi katılımcılar tarafından da belirlenebilir
 • Son sınıf dönem başında yapılan başvurular, yüz yüze yapılan mülakatlarla değerlendirilir ve uygun adaylar sürece dahil edilir.

2-PROJE BAZLI PROGRAM

 • Üniversite son sınıf öğrencilerine ve yeni mezunlara yöneliktir.
 • 2-6 ay arası süren ve Coşkunöz Holding’in belirlediği konu başlıklarına göre düzenlenen proje bazlı bir programdır.
 • Projeye yönelik teknik eğitimler ve kişisel gelişim eğitimleri yer almaktadır.
 • Katılımcılar, üst düzey yöneticilerin Deneyim Paylaşım Toplantıları’na katılarak vizyonlarını genişletme fırsatı yakalayabilirler.
 • Başvuru kriterlerini sağlayan adaylar, değerlendirme merkezi uygulamaları ile değerlendirilir ve uygun adaylar sürece dahil edilir.
 • Katılımcılar, program sürecince bulunduğu departmandan bir rehber eşliğinde projeyi yürütür ve program sonunda sunum gerçekleştirirler.
alt

CARE YOUR CAREERBURS FONU

Türkiye'nin en köklü eğitim vakıflarından Coşkunöz Eğitim Vakfı'nın üretim sektörüne nitelikli insan gücü kazandırmak amacıyla mühendislik fakültelerinin 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik hayata geçirdiği Burs ve Öğrenci Gelişim Programıdır.

alt

BİZE YAZIN