alt

CoşkunözEğitim Vakfı

Teknik öğretmen olduğu için sektörde “Kemal Hoca” olarak tanınan ve sanayide birçok ilke imza atan kurucumuz M. Kemal Coşkunöz, toplumsal sorunların çözümünde her bireye sorumluluk düştüğüne inanıyordu. Çağdaş Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü mesleki eğitimdeki eksikliği gidermek, otomotiv sanayisinin kalifiye teknik çalışan ihtiyacını karşılamak, mesleksiz gençleri iş ve meslek sahibi yapmak amacıyla 1988 yılında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nı kurdu. Türkiye’de geliştirilen ilk sosyal sorumluluk projeleri arasında yer alan Coşkunöz Eğitim Vakfı, bugün onun attığı sağlam temeller üzerinde ve arzuladığı şekilde güçlenerek mesleki eğitime destek olmaya devam ediyor.

“Kamu Yararına Vakıf” statüsündeki Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, gelirini Coşkunöz Holding şirketlerinin kar paylarından sağlayarak bunun yüzde seksenini teknik eğitime harcıyor. Vakıf her yıl, eğitim alma imkanı bulamamış lise mezunu gençlere yönelik gerçekleştirdiği mesleki eğitim programı kapsamında, eğitmen ve usta eğitici kadrosu ile 18 aylık teorik ve uygulamalı eğitim vererek, bu gençleri kalifiye eleman olarak mezun ediyor. Eğitimini başarı ile tamamlayan gençlere Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile yapılan protokol kapsamında MEB tarafından Meslek Lisesi Diploması veriliyor. Aynı zamanda vakfımız MEB’e bağlı Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen teknik öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerini veriyor.

alt

Bu İşteBilim Var

Çocuklara eğlenceli aktiviteler ile bilimi sevdirmek, deneyler yoluyla bilimsel ve yaratıcı düşünme becerisi kazandırmak; uzun vadede araştırma yetileri gelişmiş, fikir üreten bir neslin inşasına katkı sağlamak amacıyla 2016 yılından bu yana “Bu İşte Bilim Var” etkinliğini düzenliyoruz.

alt
alt

BM Kadını Güçlendirme
Prensipleri (WEPs)

Kadının güçlenmesini ve hayatın her alanında kadın erkek eşitliğinin sağlanmasını, toplumsal kalkınmanın en önemli şartlarından biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda BM Kadını Güçlendirme Prensipleri’nin (WEPS) bir imzacısı olmaktan gurur duyuyoruz.

alt

BİZE YAZIN